Náhradní plnění

ZPSZaměstnávame více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, proto můžeme poskytovat tzv. náhradní plnění dle § 81 odst.2 písm. B) zákona č. 435/2004 Sb.

 

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Pokud výše uvedený poměr zaměstnanců se zdravotním postižením zaměstnavatelé z jakéhokoliv důvodu nesplní (zcela nebo z části), nastupuje (zcela nebo z části) povinnost tzv. "náhradního plnění", které je možné uskutečnit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.